...
Back to Group
Carolina Oliveira
2 years ago
Korjuu Interviews - Matti Korhonen of Viltgården (Part 1)

1. Mitä on kestävä metsästys ja minkä takia se ei ole käsitteenä niin tuttu suurelle yleisölle?

Kestävä metsästys viittaa niihin metsästyksen hyviin käytäntöihin, joilla pyritään varmistamaan riistakannan kestävä hyödyntäminen. Riista voidaan nähdä uusiutuvana luonnonvarana, jota metsästämällä hyödynnetään. Yksinkertaistetusti uusiutuvien luonnonvarojen tapauksessa kestävyydellä viitataan siihen, ettei sitä hyödynnetä enempää, kuin mikä sen uusiutumisnopeus on. Ja sama pätee riistaan. Riistakantoja tulee hyödyntää metsästämällä niin, ettei vaaranneta kannan elinvoimaisuutta. Oleellista on silloin se, kuinka monta yksilöä metsästetään. Määrän lisäksi kannan dynamiikkaan vaikuttavat myös kannan ikä- ja sukupuolirakenne. Nämä tulee siis myös ottaa kestävässä metsästyksessä huomioon. Eli metsästyksen tulee kohdistua oikeassa suhteessa oikean ikäisiin yksilöihin ja oikeaan sukupuoleen. Riistapopulaation kestävyyden lisäksi kestävä metsästys sisältää laillisuuden ja eettisyyden. Suomessa metsästystä ohjataan voimakkaasti lainsäädännöllä ja me varmistamme aina, että myymämme riistaliha on laillisesti metsästettyä. Eettisyys on metsästyksen tapauksessa hieman haastavampi konsepti, koska metsästyksessä eläin tapetaan ampumalla. Metsästyksen eettisyyden käsite sisältää oletuksen siitä, että tappaminen tehdään aina niin, että eläimelle tuotetaan mahdollisimman vähän kärsimystä.

 

2. Miten pidetään lukua kuinka paljon voi metsästää tietyllä alueella? Määrittääkö valtio sen?

Suomessa metsästystä tosiaan säädellään voimakkaasti lainsäädännöllä ja asetuksilla. Eli valtio säätelee metsästystä. Metsästettäviin riistaeläimiin kuuluvat vain ne lajit, joiden kannat kestävät metsästystä ilman että niiden elinvoimaisuutta vaarannetaan. Jos jollain alueella jonkin lajin kanta todetaan liian pieneksi, niin silloin metsästystä rajoitetaan sen lajin osalta sillä alueella. Suurriistan (hirvi, peurat ja karhu) metsästykseen tarvitaan metsästysluvan lisäksi vielä erikseen anottava erillinen eläinkohtainen lupa. Näiden lupien määrä suhteutetaan aina riistakannan kokoon ja ne päätetään vuosittain. Näiden lupien perusteella tiedetään tarkasti, kuinka monta eläintä, minkä ikäistä ja mitä sukupuolta voidaan tietyllä alueella metsästää. Metsästyskauden päättyessä lupien haltijat ovat velvollisia raportoimaan saadun saaliin ja siten tiedetään tarkasti kuinka paljon eläimiä on metsästetty. Lupien määrä määritellään kanta-arvion mukaan, joka perustuu jälkilaskentaan, havaintoihin ja matemaattiseen mallinnukseen.

 

3. Milloin on metsästyskausi ja kuinka paljon metsästäjiä on silloin liikkeellä? Kuinka monta eläintä metsästetään? Metsästetäänkö enimmäkseen peuroja?

Metsästyskausi alkaa vuosittain porrastetusti 10.8 ja päättyy 28.2., joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Eri riistaeläimillä metsästyskaudet ovat eri pituisia. Suurin osa myymästämme riistalihasta on valkohäntäpeuraa, hirveä ja metsäkaurista. Suomessa metsästetään vuosittain noin 60.000 – 70.000 valkohäntäpeuraa ja noin 60.000 hirveä. Suuri osa tuosta määrästä päätyy metsästäjien omaan pakastimeen ja vain pieni osa yleiseen myyntiin esim. meidän kautta. Metsästyskaudella meille tulee noin 30-50 kpl ruhoa viikossa. Itse emme tuosta 1. Mitä on kestävä metsästys ja minkä takia se ei ole käsitteenä niin tuttu suurelle yleisölle? ...lue seuraavaksi

 

Part 2: https://korjuu.com/group-article/23

Edited 2 years ago
Viltgården Korjuu.com Oy #SupportYourLocals #lähiruoka
Article Comments
This article has no comments yet.