Back to Group
Carolina Oliveira
1 year ago
Korjuun haastattelut: Elina Lintula - Puolen Hehtaarin Metsä

 

1.Miten päätitte perustaa tilanne? Mikä motivoi teitä tuottaa luomuviljaa? 

 

Tila on tuottanut Luomuviljaa jo 21 vuotta. Aiemmin sato on myyty isoille elintarvikeyrityksille. Halu viljellä mahdollisimman ekologisesti ja puhtaasti on ollut aina työn taustalla. Halu lähteä kehittelemään omasta tuotteesta asiakkaalle suoraan myytävää tuotetta on lähtenyt omien arvojen pohjalta. Jalostamalla omat tuotteet suoraan lopputuotteeksi pystytään tarjoamaan kuluttajille varmasti ekologista ja prosessoimatonta ruokaa, joka on tuotettu rakkaudella. Halu on myös tuoda esiin ruuan tuotannon prosessit. Tämä mahdollistuu sillä, että tuotteet valmistetaan alusta loppuun omalla tilalla.

 

2. Minkälainen on tyypillinen työpäivänne? Miten se poikkeaa eri vuodenaikoina?

 

Päivät Puolen Hehtaarin Metsässä ovat hyvin erilaisia riippuen vuodenajasta. Keväällä ja syksyllä päivistä iso osa kuluu peltotöissä ja kasvukaudella marjamaalla. Myllyä tilalla pyöritetään pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa. Myllypäivä alkaa kaurankuorinnalla ja lajittelulla tilalla. Kuoritut ja lajitellut kauranjyvät valmistetaan lopputuotteeksi tämän jälkeen tilausten mukaan ja pakataan pakkauksiinsa. Verkkokaupasta tilatut tuotteet lähetetään tilaajille heti valmistuksen jälkeen tai toimitetaan eteenpäin tilaajalle. Päivän lopuksi tilat siivotaan aina huolellisesti läpikotaisin.

 

3. Miten tärkeää eettisyys ja läpinäkyvyys ovat teille? Onko kunniamainintanne parhaana luomutuotteena 2020 tulosta kovasta työstä ja sitoutuneisuudesta?

 

Eettisyys, läpinäkyvyys ja tuoreus ovat tärkeitä arvoja meille ruuantuottajina. Olemme olleet otettuja saamastamme kunniamaininnasta, joka meille myönnettiin juuri meille tärkeiden arvojen vuoksi. Uskomme myös, että nämä asiat maistuvat tuotteessamme. 

 

4. Millaista on olla maanviljelijä Suomen olosuhteissa?

 

Viljelijänä toimiminen on Suomessa haastavaa ja harvoin myös yksin ilman muuta palkkatuloa elättää tekijäänsä. Kun omaan maahan ja viljelyyn panostaa ja sitä tekee sydämellä, niin haluaa myös saada arvoa tekemiselleen. Koivistonkulman Luomutilalla oman tuotteen jatkojalostuksella pyritään hakemaan lisäarvoa tuotteelle. Tärkeimpänä lisäarvona juuri tuotteen arvostuksella, sekä oman työn näkyväksi tekemisellä. Maanviljelijänä lisäarvo tulee tyytyväisistä asiakkaista ja hyvästä palautteesta tuotteen kohdalla.

 

 5. Kauraa pidetään superfoodina. Mutta miten suomalainen kaura vertautuu kansainvälisesti, kun otetaan huomioon esimerkiksi maaperä ja viljelytavat? Mitä kuluttajan tulisi tietää suomalaisesta kaurasta?

 

 Suomen ilmastossa viljelty kaura on itsessään erinomaista Suomen ilmaston vuoksi. Kaura on todellista superruokaa ja sillä on paljon hyviä terveysvaikutuksia. Kauraa kuitenkin prosessoidaan isoissa elintarvikeyrityksissä ja näiden prosessien (kuten kuumennuksen) aikana mm. rasvat pilkkoutuvat. Kaura on rasvainen vilja ja parasta siksi juuri jauhettuna/hiutaloituna. Tällöin siinä on myös kaikki hyvät aineet maksimaalisina tallella.

Luomukaura, kuten muutkin luomutuotteet ovat ravintorikkaampia, eivätkä sisällä jäämiä mm. kasvinsuojeluainesta, joilla myrkytetään tuholaisia ja rikkakasveja. Myrkyt tappavat samalla myös osan maaperän hyvistä mikrobeista ja tällä on suurta vaikutusta myös laajemmalla mittakaavalla. Usein luomuna tuotettu kauranjyvä on pienempi kuin tavanomaisesti tuotettu, mutta se sisältää enemmän ravintoaineita painoonsa nähden, koska sen kasvua ei ole voimistettu mm. apulannan voimin.

 


Photo: Puolen Hehtaarin Metsä


Edited 1 year ago
Article Comments
This article has no comments yet.